Southwest Graphic Designs

SOUTHWEST Sashiko Designs:  GRAPHICS

Stamped sashiko quilt blocks with southwest designs pre-printed on indigo KONA 100% cotton fabric
FOUR CORNERS
Stamped sashiko quilt blocks with southwest designs pre-printed on indigo KONA 100% cotton fabric
POTTERY WITH A SPIRAL
Stamped sashiko quilt blocks with southwest designs pre-printed on indigo KONA 100% cotton fabric
FLIGHT OF THE BUTTERFLYS
Stamped sashiko quilt blocks with southwest designs pre-printed on indigo KONA 100% cotton fabric
LIGHTNING STRIKES LIKE ARROWS
Stamped sashiko quilt blocks with southwest designs pre-printed on indigo KONA 100% cotton fabric
POTTERY ONE
Stamped sashiko quilt blocks with southwest designs pre-printed on indigo KONA 100% cotton fabric
CLIMB THE MOUNTAIN

Description

Sashiko Southwest Designs

 

Southwest Graphics Collection
Sashiko Cactus
Desert Garden Collection